Ślub w USC z obcokrajowcem formalności

Planujesz ślub z obcokrajowcem? Poniżej możesz zaznajomić się z formalnościami, z których musisz się wywiązać względem urzędu.

Musicie dostarczyć do USC następujących dokumenty:

  1. odpis aktu urodzenia obcokrajowca zawierającego związek małżeński (zupełny) wraz z jego tłumaczeniem przysięgłym;
  2. odpisu aktu urodzenia (zupełny) obywatela polskiego zawierającego związek (bez tłumaczenia na język obcy drugiej strony);
  3. zaświadczenie o zdolności prawnej obcokrajowca do zawarcia związku małżeńskiego w Polsce(uzyskany w ambasadzie po zarejestrowaniu się na liście tzw. residentes, czyli osób mieszkających w Polsce – wiąże się z indywidualną rozmową konsula z każdym narzeczonym oraz ze świadkiem znającym obu narzeczonych;dokument wydawany jest w dwóch językach – ojczystym obcokrajowca i polskim);
  4. kopię dokumentów potwierdzających tożsamość osób pobierających się (może to być dowód osobisty lub paszport) wraz z oryginałami (do wglądu);

Dodatkowo podczas ślubu w USC z obcokrajowcem obecny musi być tłumacz, czyli dowolna nie spokrewniona pełnoletnia osoba znająca język obcokrajowca zawierającego związek małżeński. Osoba ta potwierdza na piśmie w urzędzie znajomość języka i to, że będzie tłumaczyła zgodnie z prawdą.

Podczas uroczystości zawarcia związku małżeńskiego Pani Młoda będzie musiała zadecydować jakie nazwisko będzie nosiła po ślubie, tak samo nowożeńcy decydują co do nazwiska swoich dzieci w przyszłości.

Poniżej można zobaczyć kilka fotografii ze ślubu w Urzędzie Stanu Cywilnego, który uwieczniałem jako fotograf ślubny w Skoczowie. Pan Młody był narodowości tureckiej. Uroczystość była bardzo wesoła i pełna emocji.

Ślub w USC z obcokrajowcem

Ślub w USC z obcokrajowcem

Ślub w USC z obcokrajowcem

Ślub w USC z obcokrajowcem

Ślub w USC z obcokrajowcem

Ślub w USC z obcokrajowcem

Ślub w USC z obcokrajowcem

Ślub w USC z obcokrajowcem

Ślub w USC z obcokrajowcem

Ślub w USC z obcokrajowcem

Ślub w USC z obcokrajowcem

Ślub w USC z obcokrajowcem

Ślub w USC z obcokrajowcem

Ślub w USC z obcokrajowcem

stat4u